1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CHW 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0
BOS 2 0 1 0 3 0 0 0 X 6 8 0
 
Chicago White Sox
BATTERS AB R H RBI BB SO AVG
García CF 4 0 1 0 0 1 .283
Moncada 2B 4 0 2 0 0 1 .173
Abreu 1B 4 0 0 0 0 2 .291
Delmonico LF 4 1 1 0 0 2 .348
Saladino DH 4 1 1 0 0 0 .204
Sánchez 3B 4 1 2 1 0 1 .259
Anderson SS 4 0 1 1 0 2 .237
Narváez C 4 0 1 0 0 1 .260
Hanson RF 3 0 0 1 0 2 .259
Totals 35 3 9 3 0 12 -

BATTING

2B: Saladino (6, Fister)
TB: Sánchez 2; Saladino 2; Moncada 2; García; Anderson; Narváez; Delmonico
RBI: Hanson (7); Sánchez (27); Anderson (32)
Runners left in scoring position, 2 out: García; Moncada; Delmonico
SF: Hanson
Team RISP: 2-for-7
Team LOB: 6

FIELDING

DP: (Sánchez-Abreu)
 
Boston Red Sox
BATTERS AB R H RBI BB SO AVG
Holt 2B 3 0 0 0 0 0 .200
Núñez DH 4 1 1 1 0 1 .400
Benintendi LF 2 2 1 0 2 1 .269
Young RF 4 2 3 5 0 1 .251
Devers 3B 3 0 1 0 1 0 .349
Bogaerts SS 3 0 1 0 1 0 .280
Moreland 1B 4 0 0 0 0 1 .242
Bradley Jr. CF 3 0 0 0 0 0 .259
Leon C 3 1 1 0 1 2 .245
Totals 29 6 8 6 5 6 -

BATTING

2B: Young (10, Pelfrey); Leon (10, Pelfrey)
HR: Núñez (4, 1st inning off Pelfrey, 0 on, 1 out); Young 2 (7, 1st inning off Pelfrey, 0 on, 2 out, 5th inning off Pelfrey, 2 on, 2 out)
TB: Young 10; Núñez 4; Leon 2; Bogaerts; Benintendi; Devers
RBI: Young 5 (24); Núñez (12)
2-Out RBI: Young 5
Game-winning RBI: Young
Runners left in scoring position, 2 out: Núñez; Leon; Bogaerts; Bradley Jr.
GIDP: Bogaerts
Team RISP: 1-for-10
Team LOB: 6

BASERUNNING

SB: Benintendi (12, 2nd base off Minaya/Narváez); Devers (1, 2nd base off Pelfrey/Narváez); Bogaerts (10, 2nd base off Pelfrey/Narváez)
CS: Bradley Jr. (3, 2nd base by Pelfrey/Narváez)
 
Chicago White Sox
PITCHERS IP H R ER BB SO HR ERA
Pelfrey L (3-10) 5.2 8 6 6 3 2 3 5.31
Holmberg 0.0 0 0 0 0 0 0 3.65
Minaya 1.1 0 0 0 2 2 0 4.44
Bummer 1.0 0 0 0 0 2 0 5.79
Totals 8.0 8 6 6 5 6 3 -

PITCHING

HBP: Holt (by Holmberg); Bradley Jr. (by Pelfrey)
Pitches-Strikes: Pelfrey 89-54; Holmberg 1-0; Minaya 25-13; Bummer 13-7
Ground Balls-Fly Balls: Pelfrey 12-6; Holmberg 0-0; Minaya 1-0; Bummer 0-0
Batters Faced: Pelfrey 27; Holmberg 1; Minaya 5; Bummer 3
Inherited Runners-Scored: Holmberg 1-0; Minaya 2-0
 
Boston Red Sox
PITCHERS IP H R ER BB SO HR ERA
Fister W (2-5) 6.1 8 3 3 0 7 0 5.03
Reed H (2) 0.2 0 0 0 0 1 0 2.45
Barnes H (18) 1.0 0 0 0 0 2 0 3.33
Kimbrel S (27) 1.0 1 0 0 0 2 0 1.51
Totals 9.0 9 3 3 0 12 0 -

PITCHING

Pitches-Strikes: Fister 87-64; Reed 6-4; Barnes 11-8; Kimbrel 10-9
Ground Balls-Fly Balls: Fister 11-4; Reed 1-0; Barnes 1-0; Kimbrel 1-0
Batters Faced: Fister 27; Reed 2; Barnes 3; Kimbrel 4
Inherited Runners-Scored: Reed 1-0
 

Comments are closed.